Opis projektu/Aktualności

Pragniemy poinformować, iż dnia 24 października 2014r. odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu. Uczestniczyło w niej łącznie 127 osób wśród których byli przede wszystkim uczestnicy projektu, tj. nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy zrealizowali praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne.

Program konferencji uwzględniał zajęcia warsztatowe o tematyce związanej z kształceniem zawodowym oraz prelekcje tematyczne związane z istotnymi zmianami w szkolnictwie zawodowym oraz wnioskami z realizacji części praktycznej projektu.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele znaczących instytucji realizujących zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, tj. Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.


W związku z zakończeniem działań realizowanych w ramach Projektu pt. "HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach", oddajemy w Państwa ręce wyniki pilotażu, zebrane i opublikowane w formie raportu.

Zachęcamy z zapoznania się z treścią publikacji oraz praktycznego wykorzystania zawartej w niej wiedzy i doświadczeń.

Raport z pilotażowego wdrożenia praktyk zawodowych jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodów.


W piątek 24 października 2014 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Handel i reklama w praktyce – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”, na którą mamy zaszczyt Państwa serdecznie zaprosić.

 

Konferencja ma na celu upowszechnienie rezultatów projektu, popularyzację idei praktyk zawodowych wśród nauczycieli oraz prezentację wypracowanych rozwiązań. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki w zakresie doskonalenia zawodowego oraz nowe możliwości w szkolnictwie zawodowym kontekście zachodzących zmian.

Spotkanie jest przewidziane w formule jednodniowej konferencji uwzględniającej zajęcia warsztatowe o tematyce związanej z kształceniem zawodowym oraz prelekcje tematyczne związane z istotnymi zmianami w szkolnictwie zawodowym oraz wnioskami z realizacji części praktycznej projektu – panel, dyskusja otwarta.

 

Konferencja, odbędzie się w w Hotelu Diamond’s (Rzemieślnik), ul. Makuszyńskiego 12, ZAKOPANE

 

Osobom chętnym do udziału w konferencji oferujemy pełne wsparcie komplementarne, tj.:

- zwrot kosztów dojazdu;

- zakwaterowanie w hotelu w przeddzień realizacji konferencji;

- wyżywienie w dniu konferencji;

- ewentualnie zorganizowany transport na trasie Kraków- Zakopane- Kraków.

               

W celu dokonania zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić załączony Formularz Zgłoszeniowy, który jest dostępny także w zakładce Wzory dokumentów do pobrania.

Podpisany formularz proszę odesłać mailem na adres konferencja@darr.pl lub na numer faksu 74 648 04 17.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybsze potwierdzenie Państwa uczestnictwa, najpóźniej do dnia 16 października 2014 r.

O zakwalifikowaniu się na konferencję zdecyduje kolejność zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Program Konferencji

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4: Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.3: Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

 

Projekt HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach” to projekt realizowany pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W ramach projektu planujemy opracowanie i wdrożenie, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodach związanych z handlem i reklamą, pilotażowych programów praktyk w przedsiębiorstwach dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu.

Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli/ek i instruktorów/ek kształcących w zawodach sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik cyfrowych procesów graficznych poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.

Praktyki będą odbywały się w kraju i zagranicą (Niemcy) w renomowanych przedsiębiorstwach związanych z handlem i reklamą. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele/ki i instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodów zapoznają się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem i reklamą.
W szczególności zależy nam na:

1. aktualizacji wiedzy nauczycieli/ek i instruktorów/ek na temat rozwiązań technologiczno – organizacyjnych stosowanych w branży handel  i reklama,
2. zwiększeniu umiejętności nauczycieli/ek i instruktorów/ek w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody ćwiczeń/warsztatów praktycznych,
3. zwiększeniu świadomości nauczycieli/ek i instruktorów/ek w zakresie potrzeby ustawicznego samokształcenia w zakresie najnowszych rozwiązań techniczno – organizacyjnych stosowanych w branży handel i reklama .

Okres realizacji projektu:  02.10.2011 r. – 31.10.2014 r.

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Do projektu przystąpić może każdy nauczyciel/ka i instruktor/ka, spełniający warunki projektowe (więcej w zakładce DLA NAUCZYCIELI). Wystarczy wypełnić Ankietę rekrutacyjno-diagnostyczną i przesłać faksem na numer 22/492 71 13 lub w postaci skanu na adres handelireklama@wyginternational.pl. Ankieta posłuży do zebrania informacji o dotychczasowych doświadczeniach nauczycieli/ek w kontaktach z przedsiębiorstwami i będzie stanowić materiał pomocniczy przy ostatecznej selekcji uczestników/czek praktyk.

Więcej na temat projektu znajdą Państwo w zakładce odpowiadającej Państwa profilowi: Dla nauczycieli, Dla przedsiębiorstw, Dla szkół.

Przedsiębiorców zainteresowanych przyjęciem nauczycieli/ek i instruktów/ek na praktyki zawodowe, dodatkowymi informacjami, prosimy o kontakt z P. Agnieszką Kopcińską  – tel.: 74-64 80 426, e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

Nauczycieli/ki i instruktorów/ki zainteresowanych/e dodatkowymi informacjami, udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny, tel.: 22-492 71 83, lub e-mailowy: handelireklama@wyginternational.pl

KONTAKT

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417
www.darr.pl

tel. 74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl


WYG International Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-672 Warszawa
tel. 22-492 71 00, faks 22-492 71 13
www.wyginternational.pl

tel. 22-492 71 83; e-mail: handelireklama@wyginternational.pl


Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Handel i reklama w praktyce - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach".
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA