Ramowy program praktyk

Zgodnie z założeniami projektu, programy praktyk będą opracowane przez specjalistów we współpracy ze szkołami oraz przedsiębiorstwami.


Pragnąc przybliżyć Państwu kwestie związane z praktykami krajowymi poniżej zamieściliśmy kilka ważnych informacji na ten temat.

Krajowe praktyki zawodowe zostaną zorganizowane łącznie dla 400 osób - zakłada się 3 tury naboru uczestników/czek na praktyki, na przełomach lat 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

Krajowe praktyki zawodowe będą realizowane w firmach działających w sektorze handlu i/lub reklamy, znajdujących się na terenie całego kraju. Praktyki będą odbywały się przede wszystkim w firmach stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczno-organizacyjne.

Celem odbywania praktyki jest w szczególności:

 • poznanie wybranych regulaminów, przepisów bhp, ochrony środowiska obowiązujących w przedsiębiorstwie,
 • poznanie technologii stosowanych w zakładzie,
 • zapoznanie się z trendami w zakresie rozwiązań technologicznych i know-how,
 • zrozumienie procesów pracy, poznanie specyfiki pracy i koniecznych kwalifikacji na wybranych stanowiskach,
 • asystowanie przy przykładowych czynnościach charakterystycznych dla danego zakładu,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności (zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej),
 • nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, w tym obserwacja/nabycie nowych sposobów, stylów i standardów pracy,   
 • poznanie zasad marketingu prowadzonego przez zakład pracy,
 • poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku,
 • poznanie zasad zapewniania jakości obsługi klienta.


Przedsiębiorcy (firmy) przyjmujący osoby skierowane na krajowe praktyki zawodowe powinni:
a) zapewnić warunki materialne do realizacji praktyki, a w szczególności:

 • stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
 • pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,
 • dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

b) wyznaczyć opiekunów praktyk zawodowych, a maksymalna liczba praktykantów/ek przypadająca na jednego opiekuna co do zasady nie powinna przekraczać 5;
c) nadzorować przebieg praktyki i dokumentować zgodnie z wymaganiami DARR SA;
d) sporządzać, w razie wypadku podczas praktyki, dokumentację powypadkową.

Krajowe praktyki zawodowe powinny odbywać się w ferie zimowe i/lub w wakacje, w okresie realizacji projektu, w dni robocze i/lub w weekendy. W uzasadnionych przypadkach praktyki mogą się odbywać w okresach innych niż ferie zimowe i/lub wakacje.

Zakłada się zakończenie krajowych praktyk zawodowych do dnia 28 lutego 2014r.

KONTAKT

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417
www.darr.pl

tel. 74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl


WYG International Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-672 Warszawa
tel. 22-492 71 00, faks 22-492 71 13
www.wyginternational.pl

tel. 22-492 71 83; e-mail: handelireklama@wyginternational.pl


Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Handel i reklama w praktyce - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach".
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA