Wzory dokumentów do pobrania

W związku z zakończeniem działań realizowanych w ramach Projektu pt. "HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach", oddajemy w Państwa ręce wyniki pilotażu, zebrane i opublikowane w formie raportu.

Zachęcamy z zapoznania się z treścią publikacji oraz praktycznego wykorzystania zawartej w niej wiedzy i doświadczeń.

Raport z pilotażowego wdrożenia praktyk zawodowych jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodów.


Wzory dokumentów do pobrania:

Zgłoszenie udziału w konferencji

•  Formularz zgłoszeniowy 
•  Program konferencji 

Dla nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodów

•  Regulamin Projektu
•  Ankieta rekrutacyjno-diagnostyczna dla nauczycieli/ek i instruktorów/ek   

Dla przedsiębiorców:

•  ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY dla przedsiębiorców
•  Formularz OFERTY WSPÓŁPRACY dla przedsiębiorców   
•  Projekt UMOWY o przyjęciu praktykantów/ek dla przedsiębiorców  

Dla szkół:

• Deklaracja zainteresowania szkoły projektem   

KONTAKT

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417
www.darr.pl

tel. 74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl


WYG International Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-672 Warszawa
tel. 22-492 71 00, faks 22-492 71 13
www.wyginternational.pl

tel. 22-492 71 83; e-mail: handelireklama@wyginternational.pl


Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Handel i reklama w praktyce - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach".
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA