Dla szkół

W związku z zakończeniem działań realizowanych w ramach Projektu pt. "HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach", oddajemy w Państwa ręce wyniki pilotażu, zebrane i opublikowane w formie raportu.

Zachęcamy z zapoznania się z treścią publikacji oraz praktycznego wykorzystania zawartej w niej wiedzy i doświadczeń.

Raport z pilotażowego wdrożenia praktyk zawodowych jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodów.


W ramach projektu planujemy wspierać wdrożenie rozwiązań sieciowych szkoła - przedsiębiorstwo.

Nauczyciele/ki przedmiotów zawodowych i instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu po odbyciu praktyki mogą zainicjować trwałą współpracę z wybranymi zakładami pracy (w kraju i zagranicą) w zakresie:
•    organizacji praktyk uczniowskich,
•    dalszej organizacji praktyk nauczycielskich,
•    wymiany doświadczeń,
•    współpracy przy organizacji zajęć praktycznych.

W projekcie zostaną opracowane programy doskonalenia zawodowego nauczycieli/ek w ramach praktyk zawodowych, z których szkoła będzie mogła korzystać również po zakończeniu projektu.

Szkoły zainteresowane współpracą przy opracowaniu programów praktyk doskonalenia zawodowego prosimy o wypełnienie Deklaracji zainteresowania szkoły i przesłanie jej faksem na numer 22-492 71 13 lub w postaci skanu na adres mariola.stanislawczyk@darr.pl.

 

KONTAKT

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417
www.darr.pl

tel. 74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl


WYG International Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-672 Warszawa
tel. 22-492 71 00, faks 22-492 71 13
www.wyginternational.pl

tel. 22-492 71 83; e-mail: handelireklama@wyginternational.pl


Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Handel i reklama w praktyce - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach".
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA